Leeraspecten: ontwikkeling fijne motoriek / verbeeldingskracht / emoties verbeelden / aandachtig waarnemen / kleur- en materiaaluitdrukking / creativiteit inlevingsvermogen / brainstorm / betekenis geven aan eigen werk / ontwerpproces doorlopen / technische vaardigheden en gereedschap / samenwerking en groepsvorming / presentatie / reflectie 

 

Sluit aan bij: leerlijn beeldend vorming / textiele vormgeving / techniek / identiteit / onderzoekend leren / ontdekken/ procesgericht / creatief proces / tentoonstelling / kerndoel: kunstzinnige oriëntatie 54, 55, 56 - Natuur & Techniek 42, 44, 45 - Oriëntatie op jezelf en de wereld - mens en samenleving 37, 39