Verder dan Zwart

De diepste en de onbekendste delen van de oceaan zijn donker en moeilijk bereikbaar. De kinderen nemen een diepe duik naar de onbekende zeebodem en gaan in kleine groepjes samen een ‘ontwerp’ maken voor wat die bodem zou kunnen zijn. De kinderen helpen meezoeken naar materialen met de kleur zwart en ontdekken hoeveel variatie in tinten en textuur binnen een kleur kan bestaan. Samen creëren ze een stukje onderzeewereld die door hunzelf is ontdekt.

  

Leerdoelen

ontwikkeling fijne motoriek / verbeeldingskracht / emoties verbeelden / aandachtig waarnemen / kleur- en materiaaluitdrukking / creativiteit inlevingsvermogen / brainstorm / betekenis geven aan eigen werk / ontwerpproces doorlopen / technische vaardigheden en gereedschap / samenwerking en groepsvorming / presentatie / reflectie

 

Sluit aan bij

vraag vanuit school/ leerlijn beeldend vorming / textiele vormgeving / techniek / identiteit / onderzoekend leren / ontdekken/ procesgericht / creatief proces / ouderbetrokkenheid/ tentoonstelling / kerndoel: kunstzinnige oriëntatie 54, 55, 56 - Natuur & Techniek 42, 44, 45 - Oriëntatie op jezelf en de wereld - mens en samenleving 37, 39

 

Patroon